Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Diagnoza

 

Oferujemy zarówno diagnostykę nozologiczną* jak i bogatą ofertę terapeutyczną.

W zespole specjalistycznym pracują terapeuci z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z osobą z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń): psychologowie kliniczni, terapeuci SI, terapeuci behawioralni, terapeuci TEACCH, logopedzi, specjaliści AAC. Naszą misją jest maksymalizacja możliwości rozwojowych dziecka, którą osiągamy dzięki eklektycznemu podejściu do terapii. Opieramy się na różnych modelach terapeutycznych zweryfikowanych empiryczne pod względem efektywności w rozwoju dziecka z ASD. Dla każdego podopiecznego tworzymy optymalną strategię terapeutyczną z właściwym doborem częstotliwości zajęć
i ich rodzajem.

Szczególna dbałość o właściwy poziom i natężenie stymulacji rozwojowych dziecka, jest dla nas priorytetem. W programach terapeutycznych bardzo istotne jest uwzględnianie potrzeb dziecka wynikających z jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz instruktaż dla rodzica. Po każdych zajęciach nasi terapeuci służą radą i wsparciem dla rodziców dziecka. Pomagają również w doborze właściwych pomocy i zabawek dla dziecka służących jego rozwojowi.

Dla rodziców dzieci autystycznych oferujemy bezpłatnie doradztwo w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Udzielamy również porad w zakresie przysługujących rodzicom świadczeń socjalnych.

Diagnozujemy dzieci i młodzież w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej:
  Testy Południowo-Kalifornijskie oraz obserwacja kliniczna (diagnozy uznawane w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych).
  Diagnoza realizowana jest podczas 3 spotkań z terapeutą SI
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej – wyłącznie na użytek rodziców
 • Diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka w oparciu m.in. o takie narzędzia jak:
  – Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera PEP-R i AAPEP
  – Obserwacja Kliniczna
  – Skala Zachowań Przystosowawczych K. Nihiry
  – Specjalistyczne narzędzia pozwalające utworzyć aktualny profil rozwojowy dziecka oraz profil sfery najbliższego rozwoju
  – Specjalistyczne narzędzia pozwalające ocenić wrażliwość edukacyjną dziecka (dzieci niepełnosprawne) jak i gotowość do nauki szkolnej (dzieci zdrowe),
  – inne narzędzia do diagnostyki pedagogicznej w zakresie przystosowania społecznego, szkolnego i wiele innych…
  – VB-MAPP funkcjonalna ocena umiejętności językowych i społecznych

Diagnostyka funkcjonalna realizowana jest podczas 2 – 4 spotkań ze specjalistą (w zależności od doboru narzędzi diagnostycznych do potrzeb danego dziecka). Istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z opcji diagnostyki funkcjonalnej, wówczas rodzice otrzymują pisemne sprawozdanie oraz wskazówki do dalszego działania względem dziecka.

*„Diagnoza nozologiczna określa, które spośród głębokich zaburzeń rozwoju stanowi podstawowy problem danego dziecka. Diagnoza ta jest uwzględniona w dokumentach, z którymi uczeń trafia do szkoły (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – diagnoza w formie opisowej, orzeczenie o niepełnosprawności – diagnoza w formie kodu właściwego dla klasyfikacji ICD-10)”.