Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Wizja fundacji

NASZĄ WIZJĄ JEST

Świat w którym każda osoba niepełnosprawna ma równe szanse rozwoju wszystkich swoich potencjałów i życia w szczęściu i w harmonii. Każda osoba słabsza ma prawo do wsparcia i pomocy ze strony osób bliskich, społeczeństwa i Państwa

Społeczeństwo, które rozumie i akceptuje trudności oraz odmienne zachowanie osób z niepełnosprawnością „ukrytą” niosąc im pomoc i  życzliwe wsparcie

Przestrzeń  publiczna przyjazna  osobom ze spektrum ASD, w której te osoby bez lęku funkcjonują – pracują, uczą się i rozwijają swoje potencjały

Mieszkania z przestrzenią odpowiednio dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, ze specjalistyczną terapią i  opieką,  gdzie mogą godnie i w spokoju mieszkać do końca życia

Wierzymy, że razem dzięki wsparciu i pomocy wielu instytucji firm i osób dobrej woli jesteśmy w stanie to zrobić

Wierzymy, że dzięki pomocy wielu darczyńców będzie możliwe  objęcie wszystkich naszych podopiecznych kompleksową opieką, która pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć.