Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Misja fundacji

Naszą misją jest

Niesienie kompleksowej i profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami psychicznymi zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin