Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Terapie

OFERTA TERAPEUTYCZNA

Podstawową zasadą działalności Ośrodka Diagnozy i Terapii Autyzmu, Zespołu Aspergera jest właściwy i optymalny dla podopiecznego dobór terapii oraz jej częstotliwości.

 • Oferujemy bogatą ofertę terapeutyczną, w której znajdziecie Państwo m. in.:
 • treningi samodzielności
 • treningi teorii umysłu
 • programy rozwijające mowę i komunikację
 • programy skoncentrowane na rozwijaniu sfery poznawczej
 • programy modyfikacji zachowań trudnych
 • programy rozwijające sferę społeczną
 • programy usprawniające integrację sensoryczną i rozwój ruchowy.Powyższe cele terapeutyczne realizowane są w następujących formach zajęć:

Terapie indywidualne:

Zajęcia indywidualne trwają w zależności od możliwości dziecka od 30 do 45 minut.

 • terapia behawioralna oparta na modelu PBS (oparta na pozytywnym wspieraniu zachowań)
 • terapia kognitywno-behawioralna dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • programy TEACCH dla dzieci z autyzmem
 • terapia SI
 • fizjoterapia
 • terapia ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia komunikacji z zastosowaniem AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji)
 • terapia zaburzeń jedzenia
 • trening pewności siebie

Terapia grupowe: Zajęcia grupowe trwają 90 minut i są realizowane raz w tygodniu.

 • terapia psychomotoryczna
 • treningi Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych (oddzielne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera)
 • sensoryczna plastyka – Kraina Zmysłów
 • zajęcia muzyczno-ruchowe (Akademia Taneczne Mozaiki)
 • zajęcia sportowe (Akademia Młodego Wojownika)
 • dogoterapia

Analizując funkcjonowanie psychospołeczne dziecka, bariery rozwojowe, potrzeby środowiska rodzinnego i szkolnego/przedszkolnego, dobierzemy dla każdego dziecka właściwą strategię terapeutyczną i stworzymy dla niego program terapii. W naszym Ośrodku opieramy się na modelu eklektycznym, co oznacza iż wykorzystujemy w swojej pracy wiele metod, które z punktu widzenia rozwoju dziecka będą dla niego najbardziej korzystne.

 

Jest wiele dzieci, które czekają na Twoją pomoc

Wesprzyj terapię naszych podopiecznych!

Klikając na poniższy przycisk możesz wybrać dziecko, którego terapię chcesz finansować

 

Nasi podopieczni