Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Realizowane projekty

Fundacja Insignis obecnie pracuje nad trzema bardzo ważnymi projektami:

1. “Wczesna diagnoza szansą na rozwój potencjałów Twojego dziecka”  – faza projektowa

2.”Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum  ASD” – faza projektowa

2.”Mieszkanie dla autysty” –  Centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób z ASD – faza projektowa

 

Wszystkie wyżej wymienione projekty są odpowiedzią Fundacji na problemy z jakimi spotykają się rodzice dzieci,
a szczególnie osób dorosłych z autyzmem.

W naszym mieście oferta zajęć terapeutycznych dla małych dzieci ze spektrum ASD jest dość bogata, natomiast duży problem stanowi zagospodarowanie czasu osobom dorosłym  z autyzmem. Dostrzegając ten problem wychodzimy z inicjatywą tworzenia przyjaznych miejsc -centra aktywizacji zawodowej, mieszkania ze specjalistyczną opieką całodobową. W Lublinie po prostu takich placówek nie ma.

Fundacja Insignis zabiega o pozyskanie środków  finansowych na w/w projekty z różnych źródeł.

Na chwilę obecną jesteśmy na początkowym etapie pozyskiwania środków.  Termin rozpoczęcia realizacji  poszczególnych projektów jest uzależniony od tego jak szybko uda nam się zgromadzić na to odpowiednie fundusze.

Liczymy na Waszą pomoc!

Każdy z Was  może wesprzeć wszystkie projekty lub jeden  przez siebie wybrany  projekt.

Wystarczy tylko kliknąć przycisk WPŁACAM i dokonać wpłaty przelewem przez internet.

Bardzo prosimy o pomoc – razem możemy wszystko !!!