Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem

 W naszym mieście Lublin zrobiono już wiele dobrego dla osób z  innymi rodzajami niepełnosprawności.  Jednak nadal oferta dla osób ze  spektrum autyzmu  jest  bardzo uboga. Osoby te są ostatnią grupą osób z niepełnosprawnościami dla których w przestrzeni publicznej nie wiele się zmieniło.  Ponad połowa dorosłych osób z tzw “ukrytą” niepełnosprawnością całymi tygodniami, czy nawet miesiącami nie wychodzi z domu. Spowodowane jest to, między innymi lękiem przed reakcją napotkanych ludzi na ich nietypowe zachowanie. Brak akceptacji i zrozumienia zachowań tych osób, wynika z małej wiedzy i niskiej świadomości społecznej na temat zaburzeń rozwojowych i specyficznych potrzeb osób z ASD.
Jednym z głównych działań Fundacji Insignis jest budowanie świadomej, zaangażowanej społeczności niosącej pomoc i wsparcie osobom i rodzinom osób z autyzmem.
Ważnym zadaniem tej społeczności jest propagowanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych i potrzeb osób dotkniętych ASD.
Kolejnym, również ważnym elementem, który w istotny sposób może przyczynić się do poprawy sytuacji osób z ASD  jest konsolidacja całego środowiska organizacji pozarządowych niosących  pomoc osobom z autyzmem, aby razem jednym głosem postulować  u władz miasta Lublin oraz  w innych instytucjach użyteczności publicznej
o dokonanie zmian w przestrzeni publicznej w taki sposób aby osoby dotknięte autyzmem mogły bez lęku korzystać np.  z urzędów, z komunikacji miejskiej, czy robić zakupy
w sklepie itp.
Lublin jest jednym z miast Polski w którym nie ma specjalistycznej  placówki  aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z ASD. Co roku szkoły specjalne w naszym mieście opuszcza kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami, które ukończywszy naukę i nie wiedza “co dalej ze sobą zrobić”.  Chodzi przede wszystkim o specjalistyczne “Centra Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem”. Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z ASD  jest bardzo trudnym i kosztownym zadaniem ale jak pokazują przykłady z innych miast w Polsce takich jak np. Gdańsk, Poznań czy Kraków jest możliwa i prowadzona jest z sukcesem.
Ciąg dalszy nastąpi…