W pierwszym tygodniu grudnia na całym świecie obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Jest to okazja ku temu, aby przedstawić kilka istotnych informacji o tym zaburzeniu. Na temat autyzmu krąży wiele mitów. Są one często krzywdzące i nieprawdziwe. Postaramy się obalić te mity.

Autyzm to choroba

Autyzm to nie choroba, tylko zaburzenie rozwojowe. Oznacza to, że deficyty w komunikowaniu się, relacjach społecznych i zachowaniu, które pojawiają się zazwyczaj w ciągu pierwszych lat życia dziecka, będą towarzyszyły mu przez całe życie.


Autyzm powodują szczepionki; Do powstania autyzmu przyczynia się odrzucająca postawa matek; To dieta i zanieczyszczenie środowiska powodują autyzm

Nie ma żadnych naukowych badań potwierdzających słuszność tych hipotez. Cały czas naukowcy poszukują przyczyn autyzmu i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co go powoduje. Najnowsze badania traktują autyzm jako zaburzenie o niejednorodnej etiologii i wskazują na podłoże neurologiczne, genetyczne i środowiskowe.


Chłopcy zaczynają mówić później

To mit, który wyrządził wiele krzywdy. Niektórzy chłopcy i dziewczynki rzeczywiście zaczynają mówić później, niż ich rówieśnicy, ale jeśli opóźnienie rozwoju mowy współistnieje z innymi deficytami , np. trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem, brakiem kontaktu wzrokowego, samodzielnej zabawy czy zaburzeniami w zachowaniu, należy bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą.


Autyzmu nie można zdiagnozować u małych dzieci

Już w wieku między 12 a 24 miesiącem życia można zdiagnozować całościowe zaburzenia rozwoju. Jeśli taka diagnoza jest przeprowadzona zgodnie z procedurami, jest jak najbardziej wiarygodna.


Osoby z autyzmem nie okazują uczuć, nie kochają, nie przytulają się

To bardzo krzywdzący mit. Sfera emocji u osób z autyzmem jest zaburzona, ale nie można powiedzieć, że nie kochają swoich bliskich, tylko że nie potrafią mówić o swoich emocjach lub ich okazywać. Mają również problemy z odczytywaniem intencji innych ludzi, co komplikuje ich relacje społeczne. Część osób przytula się do swoich rodziców lub bliskich, część z nich tego unika. Tak jak nie ma dwóch takich samych osób, tak nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem.


Osoby z autyzmem są agresywne

Zachowania te mogą się pojawiać, ale krzywdzące jest stwierdzenie że każda osoba z autyzmem jest agresywna. Agresja to nie objaw autyzmu, tylko frustracji, która może wynikać z tego, że osoba z autyzmem nie potrafi komunikować o swoich potrzebach, nie rozumie sytuacji, w której się znajduje lub nie wie, co nastąpi. Trudne zachowania mogą być też objawem zaburzeń w sferze integracji sensorycznej. Najnowsze badania zwracają uwagę, że u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą występować dysfunkcje w obszarach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę emocji.


Osoby z autyzmem nie mówią

Prawidłowo prowadzona terapia sprawia, że u większości dzieci z autyzmem rozwija się mowa. Osoby z autyzmem komunikują się na różnym poziomie. Ich mowa jest specyficzna. Mają

źródło: www.szkolneblogi.pl